never-3611.jpg

這次文定的新娘是我的堂姊
其實 身為堂弟的我
已經摸魚好久了!!
下面好幾篇網誌跟照片都偷跑!!
所以 趕快把照片整理出來

一大早就到堂姊家報到囉!!
還有他的好朋友們!!!
前一天就到彰化了
來我家借宿!!真是揪感心ㄟ!!

(影片有音樂 記得先關閉右側音樂)
never-3378.jpg


樓上忙化妝

never-3274.jpg


never-3285.jpg

樓下忙切水果!!

never-3297.jpg

never-3300.jpg

所以 我就樓上樓下跑囉!!
因為訂婚儀式 是在餐廳
所以在家裡先拍張大合照紀念囉!!
看大家笑得多開心!!!
never-3449.jpg

等著樓上拜拜完 大伙就前往餐廳了
(特別介紹!!這張是我老爸!!
never-3525.jpg

never-3607.jpg

never-3612.jpg

never-3685.jpg

never-3755.jpg

全站熱搜

大眼睛小框框 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()